ZASIŁEK, ŚWIADCZENIA, PIENIĄDZE NA DZIECI - KINDERGELD DLA POLAKÓW

Kindergeld w Niemczech: pieniądze, zasiłek, świadczenia, zapomoga, dodatek na dzieci, Suerte Berlin Wawrzyniak Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci (Kindergeld).
Kindergeld dla Polaków w Niemczech, pieniądze na dzieci w Niemczech, zasiłek na dzieci w Niemczech, świadczenia na dzieci w Niemczech, zapomoga na dzieci w Niemczech, dodatek na dzieci w Niemczech.
Od 2010 roku o niemieckie świadczenia na dzieci (Kindergeld) mogą starać się także matki samotnie wychowujące dzieci w Polsce, jeśli ojciec dzieci mieszka i pracuje na terenie Niemiec. Zasiłek na dzieci (Kindergeld dla Polaków) przyznawany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce, do ukończenia 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. Pieniądze na dzieci (Kindergeld dla Polaków w Niemczech) można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka.
Kindergeld dla Polaków w Niemczech, pieniądze na dzieci w Niemczech, zasiłek na dzieci w Niemczech, świadczenia na dzieci w Niemczech, zapomoga na dzieci w Niemczech, dodatek na dzieci w Niemczech.
Wnioskodawcą może być osoba, która zameldowana jest na terenie Niemiec, prowadzi działalność gospodarczą (Gewerbe) lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona na polskiej lub niemieckiej umowie, oraz gdy rozlicza sie z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt).
Kindergeld dla Polaków w Niemczech, pieniądze na dzieci w Niemczech, zasiłek na dzieci w Niemczech, świadczenia na dzieci w Niemczech, zapomoga na dzieci w Niemczech, dodatek na dzieci w Niemczech.
Zasiłek na dzieci wynosi obecnie 250,- € miesięcznie na każde z dzieci. Wniosek o przyznanie pieniądzy dla dzieci zostanie rozpatrzony przez Kasę Świadczeń Rodzinnych tylko po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów. Przyznane świadczenia na dzieci (Kindegeld dla Polaków w Niemczech) wypłacone zostaną od momentu złożenia wniosku (maksymalnie do sześciu miesięcy wstecz), a następnie co miesiąc do momentu ustania prawa do pozyskiwania pieniędzy na dzieci.
Kindergeld dla Polaków w Niemczech, pieniądze na dzieci w Niemczech, zasiłek na dzieci w Niemczech, świadczenia na dzieci w Niemczech, zapomoga na dzieci w Niemczech, dodatek na dzieci w Niemczech.
Nasze biuro poprzez doskonale dopracowany system komunikacyjny umożliwia osobom z całych Niemiec i Polski korzystanie z naszej pomocy bez udzielania porad prawnych przy skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz przy tłumaczeniu korespondencji otrzymanej z Kasy Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) w kwestii przyznania zasiłku na dzieci zamieszkałych także w Polsce (Kindergeld dla Polaków pracujących w Niemczech i matek wychowujących dzieci w Polsce). Z doświadczenia wiemy, jak ważne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz zaświadczeń, aby wszystko zostało zaakceptowane przez Kasę Świadczeń Rodzinnych. Wiele osób prowadzących te pracochłonne i skomplikowane procedury we własnym zakresie informowało nas w późniejszym czasie, iż nieprawidłowo przygotowane i skompletowane dokumenty, a także niewłasciwe zrozumienie fachowego słownictwa przy przekładzie niemieckich listów oraz formularzy na język polski prowadziło do odrzucenia wniosku o przyznanie zasiłku na dzieci (Kindergeld).
Kindergeld dla Polaków w Niemczech, pieniądze na dzieci w Niemczech, zasiłek na dzieci w Niemczech, świadczenia na dzieci w Niemczech, zapomoga na dzieci w Niemczech, dodatek na dzieci w Niemczech.
Prosimy o kontakt mailowy, jeżeli zamierzacie Państwo złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy na dzieci (Kindergeld), abyśmy mogli pomóc przy skompletowaniu dokumentów lub gdy potrzebują Państwo kompetentnego tłumaczenia dotychczas otrzymanej korespondencji z Kasy Świadczeń Rodzinnych w kwestii uzyskania należnych świadczeń rodzinnych na dzieci (Kindergeld dla Polaków).
Kindergeld dla Polaków w Niemczech, pieniądze na dzieci w Niemczech, zasiłek na dzieci w Niemczech, świadczenia na dzieci w Niemczech, zapomoga na dzieci w Niemczech, dodatek na dzieci w Niemczech.
W tym kontekście oferujemy Państwu usługi na bardzo wysokim poziomie bez konsultacji i oceny prawnej oraz pełnomocnictwa urzędowego, a w razie potrzeby polecimy kompetentnego prawnika.

Zapraszamy!
Kindergeld dla Polaków w Niemczech, pieniądze na dzieci w Niemczech, zasiłek na dzieci w Niemczech, świadczenia na dzieci w Niemczech, zapomoga na dzieci w Niemczech, dodatek na dzieci w Niemczech.

Suerté-Team
28492